Dante Alighieri

Dante Alighieri to jedna z najbardziej wybitnych postaci renesansu. Przez historyków jest powszechnie uważany za ojca renesansu. Więcej »

 

Daily Archives: 15 lipca 2013

Części mowy

Język polski nie jest łatwy do nauki. Ma on bardzo trudną i niezwykle skomplikowaną gramatykę. Jest ona ciężka do zrozumienia dla Polaków, nie mówiąc już o obcokrajowcach. Otóż obcokrajowcy mają bardzo duże problemy, by mówić poprawnie w naszym języku. Bez wątpienia największą trudność przysparza gramatyka polska. Jeżeli chodzi o części mowy to wśród nich możemy wyróżnić czasowniki, rzeczowniki, liczebniki, zaimki, przymiotniki, przysłówki, przyimki, wykrzykniki, spójniki czy imiesłowy. Już tylko po samych częściach mowy widać, że język polski nie należy do łatwych języków. Jeżeli chodzi o czasownik to jest to odmienna część mowy i można śmiało powiedzieć, że jedna z najważniejszych. Równie ważną częścią mowy co czasownik jest rzeczownik. Te dwie części mowy są bez wątpienia najważniejsze i pełniące najbardziej istotne funkcje w języku polskim. Generalnie części mowy można podzielić na te, które się odmieniają jak na przykład czasownik a także na te, które nie są odmienne jak na przykład przysłówek. Obecnie wiele polskich szkół w rozkładzie zajęć umieszcza obowiązkowe języki obce. Przeważnie jest to język angielski, niemiecki, rosyjski. W niektórych szkołach można sobie wykupić również zajęcia pozalekcyjne, na których uczeń będzie poznawał tajniki języka włoskiego, hiszpańskiego czy francuskiego. Poziom nauki języka obcego w szkołach jest kwestią dyskusyjną, ale nie ulega wątpliwości, że duża część szkół nie przykłada szczególnej wagi do przedmiotów z języków obcych, które częstokroć traktowane są tam z wielkim przymrużeniem oka. Dzieci w takich szkołach lubią chodzić na język obcy, bo wiedzą, że jest to okazją do odpoczynku po matematyce czy chemii.

Strach

Strach jest największą przeszkodą w ściąganiu w szkole. Nie nauczyciel jest tutaj największym zagrożeniem, ale właśnie strach. Co prawda, nauczyciele mogą unieważnić cały sprawdzian, ale w końcu są tylko ludźmi. Zwykłymi ludźmi, którzy mają swoje słabostki, mają własne problemy, słabe punkty. Nie są maszynami, można ich oszukać. Tylko należy się pogodzić ze swoim losem, to znaczy – jeśli nie umiesz, to masz wpisaną jedynkę tak czy owak. Dlatego porzuć wszelkie nadzieje, nie przejmuj się, co ma być to będzie, i po prostu, tak zwyczajnie, przestań się martwić. Najważniejsze, to zachować spokój, nie bać się, skoncentrować, by w aktualnej chwili będziemy mogli skorzystać ze ściągi. Nauczyciel może przestać zwracać na nas uwagę w każdej chwili, w każdym momencie. I my ten moment musimy wyczaić, te kilka sekund, by zerknąć na kartkę i wyczytać kilka zdań, by móc je potem przepisać. I właśnie to jest ważne, bo jeśli będziecie się bali, ręce będą wam dygały, nie podołacie, po prostu ręce nie będą wam służyły. Dlatego ważny jest spokój, ujarzmienie strachu, pamiętajcie o tym.