Dante Alighieri

Dante Alighieri to jedna z najbardziej wybitnych postaci renesansu. Przez historyków jest powszechnie uważany za ojca renesansu. Więcej »

 

Daily Archives: 18 lipca 2013

Sztuka współczesna

Sztuka współczesna odnosi się do aktualnego okresu w dziejach sztuki. Sztuka współczesna jest dość nowym nurtem, który został zapoczątkowany po drugiej wojnie światowej. Ze względu na swój krotki czas w dziejach kultury nie ulega jeszcze żadnym podziałom na pod grupy. Sztuka współczesna ma nowe i świeższe spojrzenie na sztukę, artysta już nie służy sztuce tylko rozwija swój talent dla siebie. Sztuka współczesna nie rządzi się żadnymi kanonami panuje tutaj całkowita dowolność. Artysta nie musi już tworzyć dzieł rynkowych, które są modne, posługuje się też własnymi technikami. Współczesność łączy w sobie kilka gatunków sztuki malarskiej, które dowolnie mogą się wypełniać. Współczesny rozwój sprawia, że sztuki tej nie można zakwalifikować do jednolitego kanonu. Sztuka współczesna daje artyście ogromne możliwości dzięki niej może wyrażać swoje emocje i korzystać z różnych środków wyrazu, szczególnym powodzeniem cieszy się collage, awangarda, performance czy fotomontaż.

Co to jest popkultura?

Za początek rozwoju kultury popularnej uznaje się rewolucję przemysłową, a także związane z nią procesy urbanizacji, unifikacji oraz umasowienia społeczeństwa. Bardzo ważną rolę miała tu także ewolucja środków masowego przekazu takich jak prasa, radio i telewizja, które stały się kanałami rozpowszechniania wzorów i treści kulturowych. Dzisiaj kultura popularna otacza nas na każdym kroku, bowiem jest kulturą masową, a na dodatek wciąż wchłania coraz to nowsze obszary i dziedziny życia człowieka. Stała się ona codziennością dlatego, że aby treści kulturowe mogły być zrozumiałe dla wszystkich, przedstawia się je w najprostszy sposób, a dzięki temu docierają one do jak największej liczby odbiorców. Jako najważniejsze cechy kultury popularnej można więc wymienić następujące: wielokulturowość, międzypokoleniowość, obejmowanie swoim zasięgiem wielu warstw społecznych. Kultura popularna jest także przedmiotem ostrej krytyki, w obrębie której zarzuca się jej niski poziom wartości, komercjalizację, brak oryginalności, antyintelektualizm, a także nastawienie na zaspokajanie najprostszych potrzeb.

Język polski

Aby nie robić błędów ortograficznych dzieci uczą się już w pierwszych klasach szkoły podstawowej zasad ortograficznych. Zasady te są po to, by zrozumieć jak należy pisać, by nie robić błędów. Jest to niezwykle ważne, gdyż źle jest jak Polak robi błędy w swoim ojczystym języku. Oczywiście zdarzyć się może każdemu, jednak chodzi o to, by nie robić błędów nagminnie. Wówczas już nie można tego wybaczyć. No chyba, że ktoś ma chorobę zwaną dysleksją. Wówczas nie można się takiej osoby czepiać, gdyż to nie jej wina, że cierpi na tą chorobę. Dysleksja polega na tym, że osoba, która na nią cierpi nie widzi, że popełnia błędy ortograficzne a także inne takie jak błędy frazeologiczne, błędy stylistyczne. Dodatkowo dysleksja objawia się tym, że taka osoba wolniej pisze, dłużej musi się zastanawiać nad tym co pisze a także ma raczej brzydki charakter pisma. Dysleksję można już wykryć u małego dziecka i już wtedy zacząć odpowiednie leczenie, które będzie miało na celu zmniejszenie skutków tej choroby. Polska jest krajem rozwijającym się. Otwarte granice sprzyjają napływowi cudzoziemców na nasze ziemie. Coraz więcej studentów z zachodu przyjeżdża do nas na wymiany, coraz więcej obcokrajowców zakłada w naszym kraju rodziny i mieszka tu na stałe. Dlatego możemy zauważyć, że powstaje także coraz więcej szkół nauki języka polskiego. Są to przeważnie szkoły prywatne, istnieje także sporo szkół tego typu przy filologicznych wydziałach uniwersyteckich. Obcokrajowcy zapisują się na kilkutygodniowe kursy nauki języka polskiego, który stanowi dla nich język obcy. Czy nauka języka polskiego jako obcego jest trudna? Odpowiedź na to pytanie brzmi: Owszem, jest trudna i sprawia cudzoziemcom niemało kłopotów.

Malarstwo w średniowieczu

Cechą malarstwa średniowiecznego był kult Boga i świętych, to właśnie oni najczęściej pojawiali się na malowidłach ściennych lub obrazach. Okres ten wyróżnia się prostotą formy, w obrazach brakuje też perspektywy. Co bardzo istotne malarstwo było sztuką uprawianą na początku przez mnichów, to oni wykonywali obrazy oraz ikony. Znali oni bardzo dokładnie postaci wszystkich świętych, dlatego też mogli je przedstawiać z ogromną precyzją. Sztuka średniowieczna jest bardzo specyficzna, ponieważ skłania się bardziej do harmonii i prostoty nie brakuje w niej jednak ogromnego bogactwa materiałów i barw. Sądzono, że używając najlepszych materiałów do produkcji obrazów tym samym składa się hołd samemu Bogu. Sztuka średniowieczna stanowiła bardzo ważny aspekt również poznawczy dla ludzi, większość z nich nie umiało czytać, tylko dzięki malowidłom ściennym mogli poznawać przypowieści biblijne. Wiele z malowideł tych zachowało się po dziś dzień i stanowią bardzo cenny zabytek kulturowy.