Dante Alighieri

Dante Alighieri to jedna z najbardziej wybitnych postaci renesansu. Przez historyków jest powszechnie uważany za ojca renesansu. Więcej »

 

Daily Archives: 30 lipca 2013

Niccolo Machiavelli

Niccolo Machiavelli to kolejny z bardzo znanych przedstawicieli epoki renesansu. Żył na przełomie piętnastego oraz szesnastego stulecia. Zmarł w wieku pięćdziesięciu ośmiu lat. Pochodził z Florencji – tam się urodził i tam również doczekał końca swoich dni. Wywodził się z rodziny szlacheckiej, aczkolwiek była to szlachta zubożała. W obszarze największych zainteresowań Machiavellego leżała polityka – bardzo zależało mu na zrobieniu zawrotnej kariery w tej dziedzinie, aczkolwiek nie udało mu się to ze względu na zbyt wygórowane ambicje. O ile w praktyce nie wszystko ułożyło się po jego myśli, o tyle teoretykiem był znakomitym. Świadczy o tym chociażby najbardziej słynne jego dzieło, a mianowicie „Książę”, który stanowi znakomity poradnik odnośnie sprawowania władzy. Ustrojem, którego ten włoski myśliciel i polityk był zwolennikiem była republika. Jego dzieła długo były zakazane przez Kościół.

Kubizm

Przyczyn, które spowodowały, że powstał kubizmu upatruje się między innymi w poszukiwaniu przez artystów nowych form wyrazu, które pomogłyby przekazać emocje. Cechą charakterystyczną tego nurtu jest szokowanie, kubiści przeciwstawili się wyznaczonym kanonom oraz zasadą, opowiadali się za chaosem, wyzwoleniem artystycznym. Prace kubistyczne były bardzo wyzwolone i abstrakcyjne, dlatego też często prowokowały i szokowały. Ogromną inspiracją dla tego nurtu były prace Paula Cazannea. Prace artysty przepełnione były geometrycznym podejściem do otoczenia, autor uważał, że kształty występujące w naszym otoczeniu można wyrazić posługując się trzema bryłami geometrycznymi takimi jak walec, stożek czy kula. Obok inspiracji pracami Cazzanego ogromny wpływ na formę kubizmu miał czas wczesnego średniowiecza oraz sztuka afrykańska. Kubiści wyszukiwali prostych i prymitywnych form, ponieważ te najbardziej odzwierciedlały ich poglądy artystyczne. Wyróżniamy trzy fazy tego nurtu: prekubistyczną, analityczną oraz syntetyczną, podyktowane są miedzy innymi twórczością Picassa.